Released  /  Anbum : Anh đợi em nha

4a3a6997b5e79ac5073fea924ce5e8c8_1455509221
Anbum : Anh đợi em nha - Vương Anh Tú

Anbum gồm các tác phẩm :
1. Anh đợi em nha
2. Mò kim đáy bể
3. Ký ức đượm buồn
4. Em quay về đi (I’ll let you go)
5. Kí ức đượm buồn (Beat)