Về chúng tôi  /  Sứ mệnh và tầm nhìn

city-street-in-america-wallpaper

Sứ mệnh: Hồng Ân phấn đấu trở thành đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phát hành các nội dung giải trí (Âm Nhạc, Phim Ảnh)

Tầm nhìn: Mục tiêu của Hồng Ân sẽ trở thành đơn vị số 1 Việt Nam trong việc:

Sản xuất ra các tác phẩm chất lượng cao, có giá trị và có độ phủ lớn.

Đầu tư, quản lý và đào tạo các nghệ sỹ trẻ tiềm năng.

Thiết lập hệ thống bảo vệ bản quyền bằng trí tuệ nhân tạo để giám sát toàn bộ kho nội dung bản quyền của Hồng Ân và các nội dung được các chủ sở hữu bản quyền trong và ngoài nước uỷ thác.