Đã phát hành  /  Anbum : Người ấy ( Remix Master)

ca79cd05ebbc2de2536374d3a710df85_1356577120
Anbum : Người ấy ( Remix Master) - Trịnh Thăng Bình

Anbum gồm các tác phẩm :
1. Đã biết sẽ có ngày hôm qua (Audio Remix Version)
2. Mơ (Audio Remix Version)
3. Người ấy (Audio Remix Version)
4. Người yêu tuyệt vời nhất (Audio Remix Version)
5. Từ nay về sau (Audio Remix Version)