Đã phát hành  /  Mảnh Ghép Đã Vỡ -Minh Vương M4U

1347959659-ca-si-Minh-Vuong---11-
Mảnh Ghép Đã Vỡ -Minh Vương M4U - Minh Vương M4U

Anbum gồm 05 tác phẩm :

1.Mảnh ghép đã vỡ

2. Hạnh phúc trong mơ

3. Nước mắt con trai

4.Mảnh ghép đã vỡ (Beat)

5. Nước mắt con trai (Beat)