Về chúng tôi  /  Quy mô

city-street-in-america-wallpaper

Hiện công ty Hồng Ân có đội ngũ gần 30 nhân sự, chia thành các khối phòng ban khác nhau:

Phòng Bản Quyền

Phòng PM Dịch Vụ

Phòng Kỹ Thuật

Phòng Marketting

Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Nội Dung