Về chúng tôi  /  Quy mô

city-street-in-america-wallpaper

Hiện tại Hồng Ân có 50 nhân sự làm việc chính thức và trên 100 cộng tác viên tại các thành phố lớn (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Nha Trang). Tất cả các nhân sự được chia thành các nhóm phòng ban:

  1. Phòng kinh doanh bản quyền
  2. Phòng pháp chế
  3. Phòng Quốc Tế
  4. Phòng công nghệ thông tin
  5. Phòng Sản Xuất
  6. Phòng Truyền Thông/ quảng cáo.